Nestleder
Anette S. Nordal
Leders høyre hånd.
 
Styreleder
Ida Gjerde Nilsen
Styrelederen er den som hovedsakelig er kontaktpersonen i styret og utad i koret.
 
Kasserer
Anders Martin Solberg
Kasserer forvalter medlemskontingentet og bearbeider regnskapet.
 
Sekretær
Anne Raustøl
Denne personen skriver referater fra styremøter, årsberetninger o.l.
 
Styremedlem PR ansvarlig
Hanne-Ma Hansrud
 
Styremedlem

Skjer'a


 
 
Angelos Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 0169 Oslo
 
 
Styret